banner

Jos America Machines B.V heeft deze website met veel zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de inhoud van deze site en de daarin verwerkte informatie niet altijd juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor de verwijzingen naar andere websites of media via hyperlinks. De juistheid kunnen wij helaas niet garanderen.
Jos America Machines B.V aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie en de eventuele schade die daaruit kan voortvloeien.
De gepubliceerde informatie op deze site is aan wijzigingen onderhevig. Jos America Machines B.V kan op eigen initiatief en zonder aankondiging de desbetreffende informatie aanvullen en of verwijderen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

copyright

Zonder toestemming van Jos America Machines B.V is het niet toegestaan deze site of onderdelen daarvan te kopiëren. Alle beelden en teksten zijn in eigendom van Jos America Machines B.V. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Service aanvraagService aanvraag

Service aanvraag

 

 

 

 

 

 

Service aanvraag

Tel. +31 (0)73 760 0122 of
Klik hier om uw service aanvraag in te dienen